yargi

Yargı’da Islahat / Reform

Yargı sorunu Türkiye’nin kendisinin yarattığı, kendi ayağına dolanan ve hareketini kısıtlayan bir bataklıktır. Yargı üst yapılanması, siyasi etkiyi politika yapımı dışında her türlü siyasi etkiden arındıracak kapsamlı bir şekilde değiştirilmelidir, ancak acil çözüm bekleyen konular ...
15 Ocak 2019

İstişare mi, Cumhurbaşkanı’na Geri Bildirim mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan inancında samimi bir insandır. Müzik, ekonomi ve devlet yönetimi konusunda kişisel tercihleri olması doğaldır ve buna saygı göstermek gerekir. Yöneticimiz olarak aldığı kararlar, […]
28 Ocak 2019

Yargı’da Islahat / Reform

Yargı sorunu Türkiye’nin kendisinin yarattığı, kendi ayağına dolanan ve hareketini kısıtlayan bir bataklıktır. Yargı üst yapılanması, siyasi etkiyi politika yapımı dışında her türlü […]
8 Şubat 2019

Tespit, kısmi alacak davası ve harç zırvaları

Devletin, davalardan haraç gibi harç alma isteğinin doğurduğu tespit ve kısmi alacak davaları, hukuk davalarının en zırva olanı; vatandaşa bir zerre faydası olmadığı […]
30 Ocak 2019

Şirketler Demokratikleşirken Kamu Yönetimleri Otokratikleşmekte

Gelişmiş ülkelerde şirketler bile en önemsiz derecedeki çalışanları ile iş ortaklarını yönetime dâhil edip demokratikleşerek dünya çapında başarılar göstermekte; sınırlı kaynaklarla ülkelerine büyük […]