Amacım

Türkiye’mizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak, bunun için Türkiye’ye ve Anadolu insanına özgün düşünceler üretmek insancıllık değerlerimizi dünyaya taşımak en büyük arzumdur.

Bunu, ücra köyümden çıkaran, avukat oluncaya kadar tüm ihtiyaçlarımı bedelsiz karşılayarak eğiten, sınıfsız bir toplumda kendimi serbestçe geliştirme imkânı veren ülkeme minnet borcu olarak görüyorum.

Türkiye’nin yargı, hukukun üstünlüğü ve kamu görevlilerinin hesapverirliği alanında yoğunlaşan temel sorunlarının kök sebeplerine ilişkin tespit ve çözüm önerilerimi Mayıs 2018’de yayımladığım “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” isimli kitabımda ortaya koydum.

Türkiye’nin orta demokrasi ve orta gelir tuzağından çıkması, yargı ve diğer kamu görevlilerinin etkin hesapverirliği yoluyla kamuda hukukun üstünlüğünü sağlamakla mümkün olacaktır. Bunun için yargı ve kamu görevlilerinin suçlarının soruşturulmasını kendi kurumlarının kararına veya üstlerinin iznine tabi tutan düzenlemelerin iptal edilmesi yeterli olacaktır. Bağımsızlığından ve tarafsızlığından ödün vermeksizin yargı görevlilerinin hesapverir olması çözüm yolunda atılması gereken ilk adım olmalıdır. Zira daha iyi bir yargı, kamuda hesapverirliği sağlayarak Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına çıkaracaktır.