Anayasal Düzen ve Korunması

4 Mart 2019

Yargı yapılanması ve norm kadro

2019’un başında toplam yargıç sayımız 19.000’i geçmiş; 100.000 kişiye düşen yargıç sayısı ülkemizde 24,4 seviyesine gelmiş! Bu seviye, 2014 yılında Almanya’daki 100.000 kişiye 24 hâkim […]
8 Şubat 2019

Tespit, kısmi alacak davası ve harç zırvaları

Devletin, davalardan haraç gibi harç alma isteğinin doğurduğu tespit ve kısmi alacak davaları, hukuk davalarının en zırva olanı; vatandaşa bir zerre faydası olmadığı […]
11 Ocak 2019

Kılıçdaroğlu’nu Değil, Siyasi Partiler Yasası’nı Değiştiriniz!

“Yapıştın koltuğa ayrılmıyorsun” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na yine yüklenmiş. Bkz. Bu söylemi gelmiş geçmiş bütün siyasi parti başkanları için genellemek mümkün. Çünkü, bir kere seçilmiş olmayı, kendilerini […]
8 Haziran 2018

Yeni ve Sivil Anayasa Türkiye’nin Acil İhtiyacıdır!

‘Yeni anayasa yapılmasında siyasileri başarısız bulan kamuoyu, umutsuzluğa kapılmıştır. Fakat siyasiler uzlaşamaz olsalar da toplum uzlaşmaya isteklidir.’ 1982 Anayasası’nın Türkiye’yi yönetmeye yeterli olmadığı, […]
8 Haziran 2018

Olağanüstü Hal ‘KHK’larının OHAL Niteliğini Kim İnceleyecek?

‘Anayasa Mahkemesi, önüne gelen belgeyi nitelendirmek ve kendisine yetki veren kuralları bu duruma uygulayarak gerekli kararı vermekle görevli ve yükümlüdür. Mahkemenin bu nitelemeyi […]