Ekonomi ve Refah Toplumu

30 Ocak 2019

Şirketler Demokratikleşirken Kamu Yönetimleri Otokratikleşmekte

Gelişmiş ülkelerde şirketler bile en önemsiz derecedeki çalışanları ile iş ortaklarını yönetime dâhil edip demokratikleşerek dünya çapında başarılar göstermekte; sınırlı kaynaklarla ülkelerine büyük […]
14 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Hangi Müzikleri Dinlemeli?

Rutkay Aziz’in “Mozart dinlesin, iyi gelir.” Sözüne, “Meşrebi belli olan şahsımı Mozart dinlemeye zorlamak faşistliktir!” cevabı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mozart virtüözü olan Fazıl Say’ın konserine […]
23 Kasım 2018

Tek Seslilik Krizi!

Herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu*, halkın haber almasının, düşünce ve kanaatlere ulaşmasının, kamuoyunun serbestçe oluşmasının engellenemeyeceği, haber ajanslarının özerkliği ve tarafsızlığının esas olduğu* gerçeği, uzun […]
14 Ekim 2018

Dövize endeksli sözleşmelerin yasaklanması ticarete zarar verir

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla dövizli ya da dövize endeksli sözleşmelere getirilen yasak, iş dünyasını olumsuz etkileyecek, küçük işletmelere zarar verecek ve kayıt dışılığı artıracak müdahaleler […]
12 Ağustos 2018

Demokrasinin Ekonomi Üzerindeki Etkisi Tartışılamaz

Kurumların iyi gelişmediği ülkelerde belirsizlikler çoğalır, uzun vadeli plan yapmak zorlaşır. İş dünyası beşeri sermayenin iyileştirilmesi, teknolojinin yenilenmesi için yatırım yapmaktan kaçınır. Demokrasinin […]