Hukukun Üstünlüğü ve Yargı

28 Ocak 2019

Yargı’da Islahat / Reform

Yargı sorunu Türkiye’nin kendisinin yarattığı, kendi ayağına dolanan ve hareketini kısıtlayan bir bataklıktır. Yargı üst yapılanması, siyasi etkiyi politika yapımı dışında her türlü […]
3 Ocak 2019

Özgürlükler Savcıların Dudakları Arasından Çıkarılmalıdır

“Metin Akpınar’ın sözleri suç mudur?” Buna yargı karar verecek; adalet, eninde sonunda tam olarak yerini bulacaktır! Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert tepkisi üzerine, savcılığın bir […]
27 Kasım 2018

AİHM’nin Demirtaş Kararı Çiğnenebilir mi?

Avrupa Konseyi üyesi 47 devletin üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 6366 sayılı kanunumuz vasıtasıyla 18 Mayıs 1954 tarihinden beri Türkiye’de de bir […]
1 Kasım 2018

Mesele Danıştay Değil Hızlı Yürütmenin Hukuka Uyarlığıdır!

Yargının önüne gelen meselelerle ilgili geç karar vermesi bir yandan kamu yararı bulunan fırsatların kaçmasına neden olurken bir yandan da geri döndürülemez zararlar ortaya çıkarmaktadır. […]
8 Haziran 2018

Adil Olmayan Kurallarla Yargı Adalet Sağlayamaz

‘…Toplum adaletin tesisinde anahtar rolde ve tam yetkili olarak gördüğü, bu yönde tek başına sorumlu tuttuğu yargının hem kuralları iyi uygulamasını hem de […]